Nexus Geographics

Empresa especialitzada en geolocalització, mapes i rutes intel·ligents

Les nostres aplicacions ajuden als usuaris i a les organitzacions a visualitzar el seu món al mapa, a analitzar les seves dades amb mapes perquè entenguis millor les seves activitats i el seu negoci.

La nostra tecnologia de mapes cobreix la major part del planeta d’una manera fiable i actualitzada i crea més de 10 milions de mapes diaris, per ajudar a més de 1.000 empreses. Som experts en informació geogràfica de qualitat i les dades que utilitzem es seleccionen directament dels principals fabricants.

Nexus Geographics, perquè la nostra prioritat és mapping your world!

www.nexusgeographics.com

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu