Solucions Geogràfiques

Solucions integrals per al Territori i Gestió de la (Geo)informació

Oferim SOLUCIONS INTEGRALS dels elements existents en el TERRITORI, seguint els preceptes de la sostenibilitat ambiental, paisatgística i social, sense oblidar LES NECESSITATS DEL CLIENT i amb l’objectiu de posar en valor aquests elements des de una perspectiva de BENEFICI MUTU I COMÚ.

(VAT) Valor Afegit al Territori

Cerquem aquells llocs en el territori significatius i els potenciem dotant-los de valor afegit, aconseguint objectius de benefici global

(GEO) Informació

Gestionem, ordenem i dotem de valor les dades disperses pel territori per a una millor gestió, planificació i aprofitament de la informació

(CT) Consultoria Territorial

Realitzem tots aquells plans, estudis o consultories específiques que tenen a veure amb rerefons territorial

Recomanem:

Treball de camp sobre l’impacte de la desescalada a les milles d’or de Sabadell i Terrassa.

Part 1 L’afectació de la Fase 0 a l’activitat comercial de la Milla d’Or de Sabadell i Terrassa.

Part 2. Evolució de la Milla d’or a la Fase 0 Avançada. Important recuperació dels establiments de Comerç. El sector Serveis encara a mig gas.

www.solucionsgeografiques.info

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu