Pla de Mobilitat Urbana sostenible d’ ’Igualada

El Col·legi de Geògrafs a rebut del Departament de Territori i Sostenibilitat la petició d’aportacions en relació a l’avaluació ambiental del Pla de mobilitat urbana sostenible d’Igualada.

La informació disponible es pot consultar al següent enllaç    Àmbit:Barcelona Àmbit planejament: Planejament Sectorial.

Podeu enviar les vostres aportacions fins el 13 de setembre de 2019  a informacio@geografs.org