A diversos plans. Podeu enviar les vostres aportacions i suggeriments.

– Consulta sobre l’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla director del cicle integral de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona PDECIA.

Informació aquí (Àmbit territorial: Barcelona; Àmbit planejament: Sectorial)

Podeu enviar les vostres aportacions fins el dia 24 de setembre de 2021 a informacio@geografs.org

– Consulta sobre l’Avaluació Ambiental del Pla de Gestió del Risc d’Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGRI) i el Programa de Mesures de l’àmbit
Hidrològic del PGRI (PMH) – 2n cicle.

Informació aquí (Àmbit territorial: Catalunya; Àmbit planejament: Sectorial)

Podeu enviar les vostres aportacions fins el dia 24 de setembre de 2021 a informacio@geografs.org