El Jutjat número 1 del Contenciós Administratiu de Lleida ha fallat a favor dels arguments del Col·legi de Geògrafs en el cas d’una plaça de Tècnic de Medi Ambient a l’Ajuntament de Lleida.

Després que l’Ajuntament hagués desestimat el primer recurs de reposició, des del Col·legi, en col·laboració amb la Delegació territorial de Catalunya, es va interposar un recurs contenciós administratiu ja que es considerava que hi havia una discriminació en les bases que regien la plaça en quedar exclosos els geògrafs i geògrafes com a professionals aptes en el camp del Medi Ambient.

A la vista dels arguments del Col·legi, en què concorren les ja nombroses sentències de diferents instàncies judicials favorables en aquest tipus de casos així com els arguments de formació en Medi Ambient en diferents graus, la magistrada dicta sentència a favor del Col·legi i, per tant, imposa la necessària repetició del procés i la obertura de la plaça als geògrafs i geògrafes.