• Al·legacions Recurs a l’Ajuntament de Banyoles per una plaça de Tècnic medi ambient.
  – Acceptat –
 • Al·legacions Recurs a l’Ajuntament del Vendrell per una plaça de Tècnic de Medi ambient.
  – Acceptat –
 • Al·legacions Recurs a l’Ajuntament de Bigues i Riells per una plaça de Tècnic de Medi ambient.
  – Acceptat –
 • Al·legacions Recurs a l’Ajuntament de Terrassa per una plaça d’Agent d’ocupació i desenvolupament local.
  – Desestimat –
 • Recurs presentat contra l’Ajuntament d’Alcanar (Tarragona) pel procediment de licitació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, que excloïa els geògrafs com a possibles directors de l’equip redactor.
  – Admès a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. –
 • Recurs a l’Ajuntament d’Arenys de Munt pel procès de selecció d’un tècnic de medi ambient.
  – Acceptat –
 • Recurs a l’Ajuntament de Salt per una plaça de tècnic en medi ambient.
  – Acceptat –
 • Al·legacions a l’Ajuntament d’Abrera per una plaça de tècnic de medi ambient.
  – Acceptades –
 • Al·legacions a la Diputació de Barcelona per la licitació de la redacció dels documents de planificació de la xarxa local de carreteres de les comarques de l’Anoia, Bages, Garraf i Maresme.
  – Compromís verbal d’acceptació en futures licitacions. –
 • Al·legacions a la Diputació de Girona per a la selecció d’un/a tècnic/a de medi ambient.
  – Desestimada –
 • Al·legacions a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en relació a la licitació de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
  – Sense resposta –
 • Recurs presentat al Consell Comarcal del Maresme en relació a les bases d’una convocatòria per una plaça d’inspector/a ambiental.
  – Acceptat –
 • Recurs presentat a l’Ajuntament de Barcelona en relació a les bases d’una convocatòria per una plaça de Tècnic Superior en Ciències (branca medi ambient).
  – Acceptat –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient a l’ajuntament de Cambrils.
  – Acceptat –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient a l’ajuntament de Reus.
  – Acceptat –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient a l’ajuntament de Badalona.
  – No acceptat –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a àrea sistemes d’informació geogràfica y teledetecció del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
  – Acceptat –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de cap d’àrea del grup de treball d’ecologia del paisatge del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).
  – Acceptat –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient de l’ajuntament de sant Pol de Mar.
  – Acceptat –
 • Plaça de tècnic de medi ambient, Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.
  – Acceptat –
 • Cap d’Assessoria en Urbanisme i Transports, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.
  – Acceptat –
 • Plaça Tècnic Turisme, Ajuntament de Prades. Estimació de les al·legacions i acceptació dels geògrafs.
  – Favorable –
 • Plaça Tècnic medi ambient. Ajuntament de Lleida. Presentació de recurs de reposició i posterior contenciós administratiu.
  – Favorable –
 • Plaça Tècnic medi ambient. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Modificació de les bases i acceptació dels geògrafs.
  – Favorable –
 • Plaça Tècnic en medi ambient. Ajuntament de Subirats. Sense arribar a modificar les bases, compromís d’acceptar als geògrafs.
  – Favorable –
 • Plaça Tècnic medi ambient. Ajuntament Torrelles de Llobregat. Modificació de les bases i acceptació dels geògrafs.
  – Favorable –
 • Sentència favorable al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alcanar. Cas del 2015, sentencia favorablement al setembre de 2018.
  – Favorable –
 • Recurs a l’Ajuntament de Manresa per una plaça de Tècnic superior enginyer.
  – Denegada –
 • Recurs a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per licitació del POUM. de Sant Fruitós de Bages.
  – Sense resposta –
 • Recurs a Infraestructures de la Generalitat per la Licitació d’Estudi d’impacte ambiental.
  – Denegat
 • Al·legacions a l’ AMB per una plaça de Tècnic superior en Mobilitat Sostenible.
  – Acceptat
 • Recurs al Consell Comarcal Conca de Barberà per una plaça de Tècnic de medi ambient.
  – Acceptat –
 • Al·legacions a l’Ajuntament de Granollers per una plaça de Tècnic medi ambient.
  – Acceptat
 • Al·legacions a l’Ajuntament de Sabadell pel procès de selecció de tècnics de promoció econòmica.
  – Sense resposta –
 • Al·legacions a l’Ajuntament de Navata per la licitació del POUM.
  – Acceptat –
 • Al·legacions Consorci Alba-Ter per una plaça de tècnic superior de medi ambient.
  – Acceptat –
 • Al·legacions a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per una plaça de tècnic superior de mobilitat.
  – Denegada –
 • Diputació de Girona-Parc Natural del Montseny per una plaça de tècnic de medi ambient.
  – Desestimada –
 • Al·legacions a la Diputació de Tarragona. Borsa de treball d’enginyer agrònom pel servei de medi ambient, salut pública i territori de l’àrea del servei d’assistència al municipi.
  – Denegada. –
 • Al·legacions a la Generalitat de Catalunya en relació a les Beques convocades pel Departament de Presidència, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i gestionades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
  – Acceptat –
 • Al·legacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per una plaça de topògraf.
  – Denegada –
 • Recurs presentat a l’Ajuntament d’Arbúcies en relació a les bases d’una convocatòria per una plaça de tècnic en medi ambient.
  – Acceptat –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya –
  – No acceptat per silenci –
 • Recurs presentat en relació al concurs per a la redacció del Pla Local d’Habitatge del municipi de Palamós per no contemplar la figura dels geògrafs.
  – Acceptat –
 • Recurs presentat a l’Ajuntament de Barcelona per concurs públic sobre un inventari de zones verdes i no contemplar la figura dels geògrafs.
  – No acceptat –
 • Recurs presentat a la empresa publica Forestal Catalana, dependent del Departament de Medi Ambient per no contemplar la figura dels geògrafs.
  – No acceptat per silenci –
 • Recurs presentat al Dep. d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAR) per l’exclusió dels geògrafs a les beques per perfeccionament en el camp del desenvolupament rural.
  – Acceptat –
 • Recurs a l’Ajuntament de Reus per no contemplar la figura dels geògrafs a les bases de selecció d’un/a tècnic/a superior d’Administració Especial (Departament de Medi Ambient) i d’un/a tècnic/a mitjà/ana (Medi Ambient).
  – Acceptat –
 • Al·legació presentat en relació al concurs de documents ambientals dels plans territorials urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques.
  – Acceptada –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a de platges a l’ajuntament de Roses.
  – Acceptat –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça d’enginyer/a del territori de la Diputació de Barcelona.
  – Acceptat –
 • Al·legació presentada en relació al concurs per a l’assistència tècnica per al control ambiental d’un projecte d’obres de GISA
  – Acceptat –
 • Recurs presentat en relació a les bases de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior, preferiblement llicenciat en ciències polítiques i de l’administració i/o sociologia de la Direcció General de Turisme de la Generalitat.
  – Acceptat –
 • Presentació d’un contenciós administratiu contra l’exclusió dels geògrafs per a la realització del planejament urbanístic de Fraga.

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu