La Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya està compromesa amb la voluntat de transparència de la seva gestió, amb la facilitació de l’accessibilitat a la informació i amb les obligacions de responsabilitat pública. Donem compliment així a les obligacions legals en aquesta matèria que afecten als col·legis professionals quant a les seves activitats subjectes a Dret Administratiu. La voluntat de transparència del Col·legi és plenament compartida per i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC).

Col·legi de Geògrafs

Reglament intern del Col·legi (50.83 kB)
Codi ètic (50.83 kB)

Colegio de Geógrafos

Ley de creación del Colegio de Geógrafos (31.24 kB)
Estatutos Colegio de Geografos (359 kB)

Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya i conveni

Estatuts de l’AGPC (35.99 kB)
Conveni AGPC/DCGC (69.63 kB)