Avís legal

informació General

El titular del lloc web lloc web http://geografs.org/ és Col·legi de Geògrafs, amb NIF V83128066 i domicili situat en Carrer C / Muntaner, 81, 6è 1a, 08011, Barcelona. El Col·legi de Geògrafs és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins. Els Estatuts de Col·legi de Geògrafs estan aprovats en el Reial Decret 377/2015, de 14 de maig.Amb ànim de que l’ús de la pàgina web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, el Col·legi de Geògrafs informa l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu de la pàgina web serà rebuda i solucionada contactant amb Col·legi de Geògrafs, a través de l’adreça de correu electrònica: info@geografos.org.

propietat Intel·lectual

Tots els continguts que es mostren en el present lloc web, i en especial dissenys, textos, imatges, logos, icones, noms comercials, marques o qualsevol altra informació susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan protegits pels corresponents drets d’autor, no permetent la seva reproducció, transmissió o registre d’informació llevat autorització prèvia de titular, Col·legi de Geògrafs. No obstant, l’usuari podrà utilitzar informació facilitada per gestionar la seva sol·licitud i les dades de contacte corresponents.

Enllaços

Col·legi de Geògrafs no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s’escau, es puguin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat a el contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.