Nil Sicart Moragas, de la Universitat de Girona, guanya la tercera edició del Premi Jordi Amorós per a Treballs de Fi de Grau en Geografia amb un treball sobre imatges preses amb dron. 

Un treball de Xavier Grané Porta sobre canvi climàtic i reintroducció de la vinya a la Cerdanya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, obté l’accèssit.

El passat 13 de juny de 2018 va tenir lloc a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya l’acte d’entrega de la tercera edició del Premi Jordi Amorós per a Treballs de Fi de Grau en Geografia.

Aquest premi, convocat pel Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, està destinat a guardonar el millor Treball de Fi de Grau en Geografia presentat en qualsevol de les universitats de Catalunya, i està dedicat a l’amic i col·lega Jordi Amorós, qui fou un geògraf entusiasta que treballà plenament pel desenvolupament professional de la Geografia i la consolidació del Col·legi de Geògrafs.

En aquesta tercera edició es van presentar un total de 9 treballs: 3 de la Universitat Autònoma de Barcelona, 3 de la Universitat de Barcelona, 2 de la Universitat de Girona i 1 de la Universitat de Lleida, d’acord al detall següent:

  • “La percepció del risc d’incendi forestal a l’interfase urbana forestal. El cas del Maresme.”, d’Arnau Porta Gelada (UAB).
  • “La importancia de las zonas verdes olvidadas de las ciudades: servicios ecosistémicos de las rotondas. Caso de estudio: Carretera C-245, Baix Llobregat.” de Daniel Ortiz López (UB).
  • “Evolució de l’activitat cinegètica al Berguedà. Dinàmica actual i perspectives.” de David Jané Escarré (UdG).
  • “Propagació d’Abies alba i Fagus sylvatica al Pirineu durant el període postglacial” d’Elias Asbert Castañeda (UAB).
  • “Aportació a la reconstrucció de la dinàmica fluvial del ventall al·luvial d’Eistlenbach (Alps Bernesos, Suïssa) a partir de l’anàlisi dendrocronològic de Picea abies.” de Laia Casanovas i Arimon (UB).
  • “Sectorització i cartografia del procés d’invasió de Periploca graeca L. en el curs baix del riu Segre.” de Marc Hidalgo i Jiménez (UdL).
  • “Aproximació de la pràctica d’obtenció i processament d’imatges preses amb dron. La professionalitat a baix cost amb material d’usuari, programari gratuït i de codi obert.” de Nil Sicart Moragas (UdG).
  • “Les fronteres interiors de Catalunya: Una aproximació geoadministrativa.” de Roger Clavero Masana (UB)
  • “Canvi climàtic i reintroducció de la vinya a la Cerdanya. Erosió hídrica en els canvis d’usos del sòl.” De Xavier Grané Porta (UAB)

El Jurat del Premi va voler destacar la varietat temàtica dels treballs presentats (sistemes naturals, biogeografia, canvi climàtic, riscos naturals, tecnologies de la informació geogràfica o geografia política), així com la qualitat científica dels mateixos i el caràcter aplicat al món professional de la geografia.

L’acte d’entrega va iniciar-se amb unes paraules de benvinguda per part del director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Sr. Jaume Massó i Cartagena. A continuació, es va realitzar una visita guiada a l’exposició “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana” on els assistents van poden observar 50 fotografies, fetes pel Sr. Jordi Lluís Pi, que busquen donar a conèixer la diversitat del paisatge geològic de Catalunya.

En acabat, la presidenta de la Delegació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya, Sra. Elena Rodríguez i Armalé, va adreçar unes paraules de benvinguda i de record a en Jordi Amorós. El president de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, Sr. Marc Vila Recio, va comentar breument els treballs presentats en aquesta edició.

El Premi Jordi Amorós per a Treballs de Fi de Grau en Geografia va ser concedit a Nil Sicart Moragas, de la Universitat de Girona, pel treball titulat ““Aproximació de la pràctica d’obtenció i processament d’imatges preses amb dron. La professionalitat a baix cost amb material d’usuari, programari gratuït i de codi obert.” i tutoritzat pel professor Dr. Diego Varga (UdG). El Jurat del Premi va valorar l’excel·lent tasca realitzada per l’alumne, sobretot per l’aplicabilitat del mateix al món de la cartografia digital, amb l´ús de drons pel processament d’imatges.

El Jurat també va considerar reconèixer amb un accèssit el treball de Xavier Grané Porta, de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel seu treball “Canvi climàtic i reintroducció de la vinya a la Cerdanya. Erosió hídrica en els canvis d’usos del sòl.”, que fou tutoritzat pel Dr. David Molina (UAB).

L’acte va acabar amb una visita a la cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a càrrec de la seva responsable Ma. Carme Montaner.