El passat dissabte 20 d’octubre, guiats pel geògraf Albert Arias, vam passejar com a un grup de turistes per un dels eixos que reben més impacte d’aquesta activitat a Barcelona: la Rambla.

L’Albert Arias que ha estat el director del Pla estratègic de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, ens ha explicat que els geògrafs tenim un paper important a jugar en l’àmbit del turisme, ja que els reptes que planteja aquesta activitat, no es resoldran només amb polítiques sectorials de turisme, sinó que per a la seva ordenació cal actuar en altres àmbits com el planejament urbanístic, la planificació territorial, en la mobilitat, etc.

Aquesta és la tesi del Pla estratègic que ell ha dirigit, amb la finalitat de fer compatibles els usos de la ciutat per part del turisme, sense impactar excessivament en la vida ciutadana dels residents.

Convidats per l’Albert Arias, han participat en aquest periple l’ arquitecte Santi Ibarra que com a un dels promotors, ha explicat el concurs del projecte Les Rambles, que té per objectiu que les veïnes i veïns hi retornin, tot trobant l’equilibri a l’espai públic entre les persones que l’habiten i les que el visiten. I la també arquitecta, Elena Guim, especialitzada en escoltar la veu dels nens i joves per a repensar els espais públics i  membre del col·lectiu “Fem plaça”, que ha comentat alguns dels reptes que s’hi  plantegen i diverses actuacions que fan per recuperar la vida ciutadana a les places que es caracteritzen per tenir un ús “internacional” .