Procés de participació ciutadana

Obrim un termini per recollir els suggeriments i aportacions dels membres del Col·legi de Geògrafs i l’AGPC. Podeu enviar-les vostres propostes fins el 25 de novembre de 2019  a informacio@geografs.org

Informació pública.  Es pot consultar i descarregar la documentació de l’Avanç del PDU aquí

Aquests documents mostren els objectius, els principis generals i la diagnosi amb un enfocament propositiu i alhora són la base per recollir propostes i aportacions.