Registre de perits judicials

El Col·legi de Geògrafs, d’acord amb la legislació vigent, proporciona al Departament de Justícia la relació de col·legiats que poden intervenir com a perits en els processos judicials; disposa d’un reglament per assegurar la millor qualitat en la prestació del servei de peritatge dels geògrafs que resultin designats; i facilita cada any la inscripció dels col·legiats en la confecció de la llista anual de perits disposats a actuar davant dels òrgans judicials de Catalunya.

Convocatòria de pèrits judicials geògrafs 2020

Reglament

Reglament Perits Judicials (118 kB)

Principis i obligacions

Principis i obligacions dels Perits (60 kB)

Llistat de perits

Llistat provisional de pèrits Catalunya 2019